Versie 1.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-01-2021.

Gegevensbescherming

Springfield Nutraceuticals BV verzamelt, bewaart en verwerkt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van onze diensten, producten en informatie. Deze persoonsgegevens worden ook niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Springfield Nutraceuticals BV vindt privacy van persoonsgegevens van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en bewaard.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Het Nederlandse bedrijf Springfield Nutraceuticals BV verkoopt en distribueert wereldwijd gezondheidsproducten. Springfield Nutraceuticals BV is de beheerder van uw persoonsgegevens die u actief heeft verstrekt. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking en beveiliging volgens de AVG.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen binnen Springfield Nutraceuticals BV in het accounting systeem, ons Customer Relation Management Systeem (CRM), het Marketing Automation systeem en de website. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor diensten die Springfield Nutraceuticals BV levert.

Indien u van mening bent dat Springfield Nutraceuticals BV uw gegevens niet correct verzamelt, beheert of verwerkt (heeft), dan kunt u een klacht bij indienen. Mocht dit niet tot uw tevredenheid worden opgelost dan kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beheerder persoonsgegevens

Springfield Nutraceuticals BV | Simon Stevinstraat 15 | 3261 MG  Oud Beijerland | Nederland

Algemeen

De persoonsgegevens van gebruikers die in het kader van de website en aangeboden diensten en producten worden verzameld, bewaard en verwerkt, omvatten voorraadgegevens (onder andere naam en adresgegevens van websitegebruikers via inlog en klanten), contractgegevens (onder andere bestelde artikelen, namen van verkopers, betalingsinformatie), gebruiksgegevens (onder andere bezochte pagina’s van de websites van Springfield Nutraceuticals BV) en inhoudsgegevens (bijvoorbeeld opmerkingen in het contactformulier).

“Gebruiker” omvat hier alle categorieën personen die worden beïnvloed door de gegevensverwerking. Deze omvatten bijvoorbeeld zakelijke partners, consumenten, klanten, geïnteresseerde partijen en andere bezoekers van onze websites.

Basis voor gegevensverwerking

Springfield Nutraceuticals verwerkt de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de relevante voorschriften van de AVG.

Welke rechten heeft u?

a) Recht op inzage
U heeft het recht om informatie over uw opgeslagen gegevens te verkrijgen. Op verzoek zal Springfield Nutraceuticals u, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, schriftelijk informeren welke persoonlijke gegevens van u zijn opgeslagen. Dit omvat ook de herkomst en ontvangers van uw gegevens, evenals het doel van de gegevensverwerking.

b) Recht op correctie
U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren in geval van onjuistheden.

c) Recht op verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde te (laten) verwijderen. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen de diensten alleen dan weer worden verstrekt indien opnieuw, proactief door u deze gegevens aan Springfield Nutraceuticals worden vertrekt. Het recht om te verwijderen geldt niet in de navolgende situaties:

 • U heeft een nog niet afgehandelde zaak met onze afdeling Klantenservice;
 • U heeft een nog niet afgeronde bestelling die nog niet (geheel) is verzonden;
 • U heeft een nog niet afgewikkelde schuld bij Springfield Nutraceuticals, ongeacht de wijze van betaling;
 • U wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar misbruik te hebben gemaakt van diensten van Springfield Nutraceuticals of u heeft in de afgelopen vier jaar diensten misbruikt;
 • U heeft een betalingsschuld die is overgedragen aan een incassobureau;
 • U heeft een kredietaanvraag die in de afgelopen zes maanden is afgewezen;
 • U heeft een aankoop gedaan zodat we uw gegevens bewaren conform de geldende boekhoud- en fiscale regelgeving.

d) Gegevensoverdracht
U heeft het recht om de verstrekking van de persoonsgegevens die aan Springfield Nutraceuticals zijn verstrekt te eisen in een formaat dat de overdracht naar een andere locatie of partij mogelijk maakt.

e) Recht van beroep bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Springfield Nutraceuticals heeft alle beveiligingsmaatregelen genomen volgens de huidige stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de regels van de AVG in acht worden genomen en uw persoonsgegevens zorgvuldig worden bewaard en verwerkt. Uw gegevens worden beschermd tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

Uw persoonlijke gegevens worden beschermd op de volgende punten (uittreksel):

a) Behoud van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens
Om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens die bij Springfield Nutraceuticals zijn opgeslagen te behouden, zijn maatregelen getroffen voor toegang en toegangscontrole.

b) Het handhaven van de integriteit van uw persoonlijke informatie
Om de integriteit van uw persoonlijke informatie die bij Springfield Nutraceuticals is opgeslagen te behouden, zijn maatregelen getroffen voor doorvoer en invoercontrole.

c) Behoud van de beschikbaarheid van uw persoonlijke informatie
Om de beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens bij Springfield Nutraceuticals te behouden, zijn maatregelen getroffen voor het controleren van bestellingen en beschikbaarheid.

De beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt, zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan vanwege de onveilige aard van internet de veiligheid van uw gegevensoverdracht naar de website niet worden gegarandeerd. Als gevolg hiervan is elke overdracht van gegevens van u naar de website van Springfield Nutraceuticals op eigen risico.

Welke persoonsgegevens worden bewaard?

Alleen persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden door Springfield Nutraceuticals verzameld, bewaard en verwerkt conform de AVG. Dit zijn maximaal de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Organisatie
 • Beroep
 • Beroepsvereniging
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land

En eventueel optioneel verstrekte informatie zoals KvK-, BTW-nummer en branchevereniging.

Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens verstrekken zonder toestemming van hun wettelijke voogden. Personen jonger dan 16 jaar kunnen alleen persoonlijke gegevens aan Springfield Nutraceuticals verstrekken na uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd.

Ook deze persoonsgegevens worden verwerkt volgens deze privacy verklaring.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor de digitale nieuwsbrief van Springfield Nutraceuticals, worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze gegevens zullen door Springfield Nutraceuticals worden gebruikt voor promotionele doeleinden, op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd, als volgt: “Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen! Ik accepteer het privacy beleid”.

Voor de verzending van de digitale nieuwsbrief maakt Springfield Nutraceuticals gebruik van Mailchimp. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van ontvangers. Deze gegevens worden bewaard totdat u zich afmeldt. Springfield Nutraceuticals heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Springfield Nutraceuticals heeft Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief. Na de uitschrijving wordt uw e-mailadres direct uit nieuwsbriefmailinglijst verwijderd en opgenomen in een blokkeringsbestand om de intrekking te garanderen.

Wijzigingen van onze privacy verklaring

Springfield Nutraceuticals behoudt zich het recht voor om onze privacy verklaring aan te passen om te (blijven) voldoen aan de huidige AVG en/of andere wettelijke vereisten. Ook wijzigingen in het productassortiment of services kunnen aanleiding zijn om de privacy verklaring te wijzigen. Dit zou bijvoorbeeld de introductie van nieuwe services kunnen beïnvloeden. Uw nieuwe bezoek aan onze website zal dan worden onderworpen aan de nieuwe privacy verklaring.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Volg ons op social media en blijf op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen