Klantenservice voor Professionals & Retailers >

Retourneren

Indien u een bestelling wilt retourneren neemt u eerst contact met ons op via +31 (0)186-626173 of via het contactformulier op deze website. Voor retourzendingen kunnen wij € 5,- in rekening brengen, tenzij het een incorrecte of defecte bestelling van onze kant of die van de bezorgdienst betreft. Wij bespreken met u hoe u de bestelling kunt retourneren.

Retourvoorwaarden

 • Wij hanteren een retourtermijn van 14 dagen na ontvangst van uw bestelling. De retourtermijn gaat in op de dag dat u het pakket heeft ontvangen. Heeft u meerdere artikelen in 1 bestelling? Dan gaat de termijn pas in als u alles heeft ontvangen.
 • De potjes en doosjes van de voedingssupplementen zijn ongeopend en in de staat hoe u deze heeft ontvangen. U kunt geopende producten niet retourneren, tenzij de supplementen een aantoonbare productiefout hebben.
 • Bewaar uw verzendbewijs goed, daarmee kunnen we uw verzending traceren als er iets misgaat.

Terugbetaling retour
Indien u – na overleg met ons – een order heeft geretourneerd, betalen we u terug nadat we de retourzending afgehandeld hebben. De meeste retourzendingen hebben we verwerkt binnen 5 werkdagen nadat ze teruggestuurd zijn. Hoe snel het bedrag daarna op uw rekening staat, hangt af van uw gekozen betaalmethode.

Garantie & Klachten

Vanzelfsprekend dragen wij grote zorg voor onze producten. Toch kan er onverhoopt iets mis gaan. Wij zullen in dat geval ons uiterste best doen u te helpen en zo nodig de producten kosteloos vervangen.

 • 1.1  De garantieperiode voor Producten is gelijk aan de op het Product vermelde houdbaarheidsdatum.
 • 1.2  Springfield garandeert dat de producten conform de specificatie en tijdens de garantieperiode, vrij van defecten zijn. Deze garantie geldt niet voor defecten welke geheel dan wel gedeeltelijk zijn veroorzaakt door het niet voldoen aan de normaal gebruikelijke voorschriften voor gebruik en/of opslag.
 • 1.3  De producten voldoen op het moment van levering aan alle in Nederland geldende wettelijke regels en eisen.
 • 1.4  Als binnen de garantieperiode tekortkomingen blijken welke niet bij levering of oplevering konden worden vastgesteld, dan is Springfield gehouden tot levering van nieuwe producten.
  Deze verplichting sluit aansprakelijkheid uit voor verdere schade en/of kosten welke de klant lijdt als gevolg van een onvolkomenheid van geleverde producten. De verplichting tot vervanging van een gebrekkig product heeft alleen betrekking op het betreffende gebrekkige product en niet op de gehele bestelling.
 • 1.5  De klant zal gebrekkige producten retour zenden aan Springfield. De daarvoor door de klant gemaakte verzendkosten worden door Springfield vergoed nadat Springfield heeft vastgesteld dat de betreffende producten inderdaad gebrekkig waren.
 • 1.6  Klachten met betrekking tot gebreken en/of het niet voldoen aan een garantie, moeten schriftelijk aan Springfield worden gemeld binnen de garantieperiode en zo spoedig mogelijk, echter binnen 14 dagen, na ontdekking van het gebrek. Wanneer niet tijdig wordt gemeld dan komt enig recht met betrekking tot het herstellen van enig defect en/of het vergoeden van schade te vervallen. Als een vordering niet door Springfield wordt geaccepteerd dient de klant binnen zes maanden na het voordoen of het vaststellen van het defect gerechtelijke actie te ondernemen.
 • 1.7  Wettelijke garantieregels zijn van toepassing boven de bovengenoemde beperkingen wanneer die van toepassing zijn.

Heeft u klachten over uw bestelling of onze supplementen, dan horen we die graag van u via info@springfieldnutra.com of telefoon: +31 (0)186-626173, zodat we samen tot een passende oplossing kunnen komen. Wij helpen u graag!

Volg ons op social media en blijf op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen